PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru I - N320033
Anglický název: Specialized Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320009
Pro druh:  
Garant: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D.
Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (04.07.2013)
The subject aims to provide skills in methods of biochemistry, molecular biology and other fields to successfully carry out the diploma thesis project at the workplace (laboratory at ICT Prague or at partner institution).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Dle projektu diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Sylabus -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 4 112
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha