PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Etika zdravotnického povolání - N320072
Anglický název: Ethics Medical Profession
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Payne Jan doc. MUDr. PhDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320037
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SEK320 (16.11.2012)
Přednášky seznamují posluchače se základními pojmy a problémy etiky obecné a vybranými tématy bioetiky, jako jsou její základní principy, kodexy, etické podmínky experimentu, problematika počátku a konce lidského života.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SEK320 (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Studenti by měli získat základní orientaci ve sledovaných otázkách.

Studenti by měli být připraveni porozumět etické problematice ve svých oborech a případně zaujmout místo v etických komisích.

Literatura -
Poslední úprava: SEK320 (16.11.2012)

Z:Jankovský J., Etika pro pomáhající profese, Praha, 2003, 80-7254-329-6

Z:Ondok J.P., Bioetika, biotechnologie a biomedicína, Praha, 2005, 80-7254-486-1

Z:Ptáček R., Bartůněk P. a kol., Etika a komunikace v medicíně, Grada, Praha, 2011, 978-80-247-3976

Z:Thomasma D.C., Kushner T., Od narození do smrti, Mladá Fronta, Praha, 2000, 80-204-0883-5

D:Vácha M., Königová R., Mauer M., Základy moderní lékařské etiky, Portál, Praha, 2012, 978-80-7367-780-0

Studijní opory -
Poslední úprava: SEK320 (27.08.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (04.09.2015)

Výuka probíhá dne: v posledním týdnu ledna 2016 (termín bude upřesněn) od 9,00-12,00 na Ústavu pro humanitní studia v lékařství, 1.LF UK,Karlovo nám. 40 (Faustův dům), 2.patro,posluchárna č.20

1.Principy filosofie a filosofické etiky

2.Úvod do (lékařské) etiky

3.Etika v politice

4.Kategorie filosofické etiky a bioetiky

5.Základy demokracie a lidská práva

6.Etika v dějinách I

7.Etika v dějinách II

8.Vztah lékař a pacient

9.Etické otázky kolem počátku života

10.Etické otázky alokace

11.Etické otázky transplantací

12.Sebevražedné jednání

13.Experiment

14.Paliativní medicína a umírání

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SEK320 (16.11.2012)

Biologie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha