PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Forenzní mikroskopie - N320078
Anglický název: Forensic microscopy
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320013
Pro druh:  
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B320013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)
Předmět forenzní mikroskopie si klade za cíl uvést studenty do nesmírně rozsáhlé oblasti použití mikroskopie ve forenzních vědách. Protože může být předmětem forenzního zkoumání v podstatě cokoli, je nutno nejprve seznámit studenty se základy mikroskopických technik, používaných i v biologických a materiálových vědách. Studenti se dozvědí základy světelné i elektronové mikroskopie. Ve druhé části jsou probrány nejdůležitější oblasti forenzního zkoumání.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

  • základy geometrické optiky
  • základní mody světelné mikroskopie
  • hlavní techniky elektronové mikroskopie
  • získají představu o typu zkoumání, vhodného pro analýzu nejrozmanitějších materiálů
Literatura -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

D:Douglas B. Murphy, Michael W. Davidson: Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging, Wiley-Blackwell, 978-0471692140

Studijní opory -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (30.08.2013)

http://www.microscopyu.com

http://www.olympusmicro.com

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (30.08.2013)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Bodový zisk z písemné části zkoušky alespoň 50%.

Úspěšné absolvování ústní části zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha