PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Forenzní mikroskopie - N320078
Anglický název: Forensic microscopy
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320013
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B320013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět forenzní mikroskopie si klade za cíl uvést studenty do nesmírně rozsáhlé oblasti použití mikroskopie ve forenzních vědách. Protože může být předmětem forenzního zkoumání v podstatě cokoli, je nutno nejprve seznámit studenty se základy mikroskopických technik, používaných i v biologických a materiálových vědách. Studenti se dozvědí základy světelné i elektronové mikroskopie. Ve druhé části jsou probrány nejdůležitější oblasti forenzního zkoumání.
Poslední úprava: Lipov Jan (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základy geometrické optiky
  • základní mody světelné mikroskopie
  • hlavní techniky elektronové mikroskopie
  • získají představu o typu zkoumání, vhodného pro analýzu nejrozmanitějších materiálů
Poslední úprava: Lipov Jan (14.11.2012)
Literatura -

D:Douglas B. Murphy, Michael W. Davidson: Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging, Wiley-Blackwell, 978-0471692140

Poslední úprava: Lipov Jan (14.11.2012)
Studijní opory -

http://www.microscopyu.com

http://www.olympusmicro.com

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu

Poslední úprava: Lipov Jan (30.08.2013)
Sylabus -

1. Úvod do mikroskopie

2. Optická mikroskopie v procházejícím světle

3. Optická mikroskopie v odraženém světle

4. Fluorescenční mikroskopie

5. TEM - transmisní elektronová mikroskopie

6. SEM - skenovací elektronová mikroskopie

7. Rentgenová analýza - EDS/WDS, mikroanalýza

8. Analýza povýstřelových zplodin

9. Analýza minerálních fází a zemin

10. Analýza skel a povýbuchových zplodin

11. Analýza vláken a biologických objektů

12. Analýza pigmentů

13. Možnosti iontové mikroskopie, analýza neznámých vzorků

14. Strategie analýzy neznámého vzorku, využití obrazové analýzy

Poslední úprava: Lipov Jan (15.06.2016)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Lipov Jan (30.08.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Bodový zisk z písemné části zkoušky alespoň 50%.

Úspěšné absolvování ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Lipov Jan (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha