PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Molekulová genetika a analýza DNA - N320081
Anglický název: Molecular genetics and DNA analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320015
Pro druh:  
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B320015, AB320015
Anotace -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (13.09.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti, zejména mechanismů a regulace přenosu genetické informace a genové exprese v prokaryotických a eukaryotických organismech. Zvláštní důraz bude kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Dalším zaměřením je porozumění variabilitě genetické informace v důsledku mutací a rekombinace. Předmět nabízí informace o nejdůležitějších metodách analýzy DNA jako je identifikace DNA, sekvenování a analýza vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy práce s DNA, metody analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Literatura -
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (13.09.2019)

Michael J Simmons, Peter D. Snustad: Genetika, Nakladatel: Masarykova univerzita Brno 2017

Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 8th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2016.

Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.

Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.

Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ320 (26.09.2013)

žádné

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc. (13.09.2019)

1. Historical overview, basic genetic concepts and laws

2. Structure and function of nucleic acids, genome organization

3. Replication I, general features, prokaryotes

4. Replication II, eukaryotes, replisome complex

5. Recombination I, gene segregation in meiosis

6. Recombination II, transposition

7. Mutation and repair mechanisms

8. Methods of DNA sequence analysis, genome mapping

9. Regulation of transcription

10. Posttranscriptional modification of RNA

11. Translation I, initiation, elongation and termination, differences between prokaryotes and eukaryotes

12. Translation II, posttranslational modifications

13. Basic principles of pharmacogenomics

14. Basics of oncogenesis

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ320 (26.09.2013)

Biochemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,1 31
3 / 3 81 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha