PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Forenzní genetika - N320093
Anglický název: Forensic genetics
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šimková Halina Mgr.
Je záměnnost pro: M320034
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět uvádí studenty do problematiky forenzní analýzy DNA jako dominantní metody určení původu biologického materiálu; seznamuje je s biologickými principy, z nichž obor vychází, aplikačními okruhy oboru (kriminalistika, příbuzenské analýzy, identifikační analýzy, bioarcheologie, rekreační genetika), principy analýz od sběru biologického materiálu až po finální vyhodnocení; přináší dále přehled jiných než identifikačních analýz a zahrnuje též základy forenzní statistiky v oblasti genetické analýzy.
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

efektivně komunikovat v oblasti forenzní DNA analýzy (slovní interpretace dat, formulace závěrů znaleckých posudků, znalecká argumentace u soudu). Dále se budou umět orientovat v základech problematiky DNA analýzy a v jejím začlenění mezi ostatní forenzní vědy a v základních i doplňkových aplikacích a možnostech oboru; budou znát aktuální portfolio běžně užívaných expertízních postupů a porozumí jejich podstatě; budou umět pro standardní expertízní požadavek navrhnout vyhovující způsob analýzy; budou se orientovat v problematice kvality v laboratoři a budou mít představu o základních právních aspektech oboru.

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Literatura -

Z:John M. Butler;Fundamentals of Forensic DNA Typing;Academic Press, 2009;9780123749994

Z:Halina Šimková;Breviář forenzní genetiky;Tribun EU, 2012;9788026302476

Z:John M. Butler;Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology;Academic Press,

2011;9780123745132

D:John M. Butler;Forensic DNA Typing, Second Edition: Biology, Technology, and Genetics of STR

Markers;Academic Press, 2005;9780121479527

D:Richard Li;Forensic Biology: Identification and DNA Analysis of Biological Evidence;CRC Press

2008;9781420043433

D:Ron C. Michaelis et al.;A Litigator's Guide to DNA:From the Laboratory to the Courtroom;Academic Press, 2008;9780123740366

D:N. Rudin, K. Inman;An Introduction to Forensic DNA Analysis, Second Edition;CRC Press

2001;9780849302336

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Sylabus -

1. Úvod do forenzní genetiky, historie forenzní genetiky, vztah k forenzní biologii a sérologii

2.Sběr biologických stop a problematika extrakce DNA z forenzních vzorků

3.Charakterizace DNA - kvantifikace DNA, určení kvality a druhové specifity

4.Individualita jako komplexní pojem, principy identifikace osob

5.Repetitivní sekvence lidského genomu, STR markery

6.Metody analýzy STR markerů, genetický profil, analýza směsných vzorků

7.Forenzní analýza markerů na gonozomech a mitochondriální DNA

8.Populační genetika pro forenzní účely, forenzní statistika

9.Non-human typing - forenzní analýza živočichů a rostlin, forenzní mikrobiologie

10.Predikce fenotypových znaků analýzou DNA a další neidentifikační forenzní DNA analýzy

11.Forenzní genetická laboratoř, databázové DNA systémy

12.Genogeografie, genogenealogie, paleogenetika a biomolekulární archeologie

13.Kvalita v laboratoři

14.Genetika jako součást systému forenzních a kriminalistických věd a českého právního systému

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Molekulová genetika, Analýza DNA

Poslední úprava: TAJ320 (07.03.2013)
 
VŠCHT Praha