PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Přírodní a modifikované polysacharidy - N321021
Anglický název: Natural and modified polysaccharides
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M321022
Pro druh:  
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M321022
Anotace -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)
Polysacharidy jsou obnovitelným zdrojem přírodní zdroj polymerů, které mají široké uplatnění v potravinářství, papírenském, stavebním a chemickém průmyslu. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se zdroji, strukturou a fyzikálními vlastnostmi polysacharidů a jejich oligomerů. Dále jsou vysvětleny fyzikálně-chemické metody, které slouží k analýze polysacharidů. Podstatná část přednášek je věnována aplikacím a nutričnímu významu polysacharidů v potravinách a využití v biokompatibilních potravinářských obalech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Na základě struktury polysacharidu navrhnout jeho použití v potravinách

Samostatně se rozhodnout, který polysacharid je vhodný jako zahušťovadlo, stabilizátor nebo gelotvorný prostředek v potravinách

Samostatně zvážit nutriční benefit určitého potravinářského výrobku nebo doplňku

Samostatně navrhnout metody, které objasní strukturu polysacharidu

Literatura -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Z: Stephen A.M., Food Polysaccharides and Their Applications, CRC Press, 2006, 978-0824759223

D: Walter R.H., Polysaccharide Association Structures in Food, CRC Press, 1998, 978-0824701642

Studijní opory -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (01.10.2013)

Food Sciences and Technology Abstracts

Časopis: Carbohydrate Polymers

Časopis: Food Hydrocolloids

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

1. The future and history of polysaccharides

2. Types of polysaccharides and their sources, structural diversity and conformation of polysaccharides, homo-and heteropolysaccharides, natural polysaccharide complexes with other substances (proteins, polyphenols, metal cations)

3. Biosynthesis and degradation of polysaccharides in plant and animal cells

4. Physiological properties of polysaccharides

5. The structure of polysaccharides, their physical and chemical properties

6. Analysis of polysaccharides, primary structure, determination of linkages and molecular weight

7. Chemical modification of polysaccharides, oligomers � products of their degradation, polysaccharide derivatives containing hydrophobic, hydrophilic and charged groups, complexation and conjugation of polysaccharides and their derivatives with other molecules and metal ions

8. The natural content, nutritional importance and role of polysaccharides in food

9. Application of polysaccharides in foods and their role as thickeners, gelling agents and fillers

10. The role of polysaccharides, their derivatives and oligomers in food supplements

11. The use of polysaccharides, their derivatives and oligomers in other branches of industry (paper and textile, liquid crystals, nanocomposites, biodegradable plastics, agrochemicals, cosmetics, adhesives, explosives and polymers with targeted properties)

12. Sweeteners based on starch (maltodextrins; glucose, maltose and glucose-fructose syrups; crystalline glucose and fructose), their composition and properties

13. Cyclodextrins, their properties and applications

14. Ecological aspects of polysaccharides (renewable energy, flocculants for wastewater cleaning, second-generation biofuels)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (01.10.2013)

Biochemie I a II, Organická chemie, Chemie potravin

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha