PředmětyPředměty(verze: 859)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tenzidy a detergenty - N322023
Anglický název: Surfactants and detergents
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Berčíková Markéta Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M322008
Anotace -
Poslední úprava: TAJ322 (07.08.2013)
Předmět je zaměřen na fyzikálně-chemické a aplikační vlastnosti tenzidů, chemii a technologii jejich výroby a na přehled současně používaných tenzidů, složení a technologii výroby detergentů, jejich aplikační vlastnosti, zkoušení jejich účinnosti a jejich vliv na životní prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ322 (07.08.2013)

Studenti budou umět:

Základní teoretické znalosti o chemii, vlastnostech a technologii výroby tenzidů a detergentů.

Navrhnout složení a technologii výroby detergentů.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ322 (25.09.2013)

R: Porter M.R.: Handbook of Surfactants, Chapman and Hall 1994; ISBN 0-7514-0710-6.

A: Lange K.R. : Detergents and cleaners, Hanser Publishers 1994; ISBN 3-446-17307-2

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ322 (06.08.2013)

Studijní materiály budou poskytnuty zapsaným studentům v tištěné formě.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ322 (07.08.2013)

1. Basic notions and definitions (phase interface, surface tension, etc.).

2. Physical-chemical properties of surfactants (micelles, critical micelle concentration).

3. Application properties of surfactants (solubilisation, foaming, emulsification, detergency).

4. Raw materials for production of surfactants (fossil and renewable).

5. Anionic surfactants (soap and the other carboxylates).

6. Anionic surfactants (sulphates, sulphonates, phosphates).

7. Cationic surfactants (amines, quaternary ammonium salts, esterquates).

8. Amphoteric surfactants (amino acids, betaines, sulpho-betaines).

9. Nonionics surfactants (oxyethylenates and polyhydroxycompounds).

10. Raw materials for production of detergents (zeolites, silicates, peroxo-compounds, enzymes, etc).

11. Powder detergents (washing powders, production technology, evaluation).

12. Liquid detergents (washing detergents, conditioning agents, evaluation).

13. Analytics and biological decomposability surfactants and detergents.

14. Correct production practice. Legislation. Datasheet and safety of product.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc. (14.11.2012)

Fyzikální chemie I

Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha