PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Probiotika a funkční potraviny II - N322025
Anglický název: Probiotics and Functional Food II
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M322009
Pro druh:  
Garant: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M322009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (05.08.2013)
Předmět je zaměřen na charakteristiku a legislativní vymezení potravin s funkčními vlastnostmi. Největší pozornost je věnována potravinám probiotickým, studenti se seznámí s podrobnou charakteristikou probiotických mikroorganismů (hlavně rodu Lactobacillus a Bifidobacterium), s kritérii jejich výběru, funkčními vlastnostmi a s jejich použitím v potravinářských technologiích. Dále bude studován vliv prebiotik na růst probiotických organismů, jejich vlastnosti, zdroje a použití v potravinách. Předmět je zaměřen rovněž na složení jednotlivých komodit (mléko, tuky a oleje, cereálie, ovoce a zelenina) v souvislosti s jejich vlivem na lidské zdraví.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (06.08.2013)

Studenti budou umět:

  • orientovat se v základních legislativních dokumentech o zdravotních a nutričních tvrzeních, biopotravinách a označování potravin
  • posuzovat funkční vlastnosti probiotických mikroorganismů, jejich bezpečnost
  • navrhnout použití probiotik v potravinářských technologiích včetně vhodného způsobu jejich stanovení
  • komunikovat s odborníky na výživu, zhodnotit mléko, tuky a oleje, cereálie, ovoce a zeleninu jako funkční potraviny.
Literatura -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (14.11.2014)

Z: Lee Y. K., Salminen S.: Handbook of probiotics and prebiotics. Willey-Blackwell Publishing 2009. ISBN 978-0-4701-35440

D: Mozzi F., Raya R. R., Vignolo G. M.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Applications. Willey-Blackwell Publishing 2010. ISBN 978-0-8138-1583

D: Farnworth E.R.: Handbook of Fermented Functional Foods. CRC Press 2008. ISBN 978-1-4200-5326-5

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 55
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha