PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Probiotika a funkční potraviny I - N322026
Anglický název: Probiotics and Functional Food I
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B322003
Pro druh:  
Garant: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B322003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (25.01.2016)
Předmět je zaměřen na základní kategorie funkčních fermentovaných i nefermentovaných potravin, pochopení vztahu mezi vlastnostmi bakterií mléčného kvašení a jejich zdravotních benefitů. Studenti se seznámí s použitím probiotických mikroorganismů v potravinářských technologiích, problematikou jejich stability a stanovení. Rovněž budou probrány základní legislativní dokumenty týkající se označování potravin a zdravotních tvrzení. V další části výuky budou prezentovány základní poznatky o funkčních složkách jednotlivých komodit potravin s důrazem na možnosti působení na lidské zdraví.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

zhodnotit vlastnosti bakterií mléčného kvašení a probiotických mikroorganismů z hlediska růstu, funkčních a technologických vlastností,

orientovat se v základních legislativních dokumentech týkajících zdravotních a nutričních tvrzení

Literatura -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (14.11.2014)

Z: Farnworth E. R.: Handbook of Fermented Functional Foods. CRC Press London 2008. ISBN 978-1-4200-5326-5.

Z: Kalač P.: Funkční potraviny, kroky ke zdraví. Dona České Budějovice 2003. ISBN 80-7322-029-6

Z: Tamine A.: Probiotic Dairy Product. Oxford: Blackwell 2005.

D: Kvasničková A.: Sacharidy pro funkční potraviny: probiotika � prebiotika � synbiotika. ÚZPI Praha 2000.

Studijní opory -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (25.01.2016)

Základní studijní materiály budou poskytnuty zapsaným studentům v pdf formě v podobě přístupu na webovou stránku ústavu, kde jsou uveřejněny.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (06.08.2013)

1. Definition and clasification of functional food, organic food, food supplements, new type food

2. Basic legislative documents, food labeling, health claims

3. Definition and properties of probiotic microorganisms I

4. Definition and properties of probiotic microorganisms II

5. Lactic acid bacteria

6. Characteristics of probiotic lactic acid bacteria and other microorganisms used as probiotics

7. Technological and health properties of probiotic microorganisms

8. Probiotic food, stability of probiotic microorganisms

9. Determination of microorganisms in food, specific condition for the determination of probiotic microorganisms

10.Prebiotics and synbiotics; non-traditional fermented food

11.Milk and dairy products as functional food

12.Vegetable oils as functional food, saturated and non-saturated fatty acids

13.Vegetable figers, cereals, fruits as functional foods

14.Access of consumers and profesionals to functional foods

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Mikrobiologie N320009

Potravinářské technologie a biotechnologie N321001

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha