PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy bioorganické chemie - N342501
Anglický název: Bioorganic Chemistry of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : N342001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (12.02.2006)

1. Základní pojmy, systematické názvosloví

2. Vazby ve sloučenínách, prostorové uspořádání atomů, izomerie konstituční a prostorová, izolace přírodních látek, určení struktury sloučenin

3. Změny vazeb při organických reakcích, reakce jednoduchých a násobných vazeb uhlovodíků, konjugace, aromatické systémy

4. Reakce halogenderivátů, nitrosloučenin a nitrososloučenin, nukleofilní substituce

5. Aminoskupina, zásaditost, nukleofilita, diazotace

6. Hydroxylová skupina, kyselost, oxidace, esterifikace, ethery, thioly a thioethery

7. Karbonylová skupina, nukleofilní adice, redukce, aldolová kondenzace

8. Karboxylové kyseliny, změny karboxylové skupiny, změny v uhlovodíkovém řetězci

9. Aminokyseliny, peptidy, proteiny

10. Monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy

11. Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, heterocyklické sloučeniny

12. Alkaloidy, drogy

13. Lipidy, prostaglandiny,terpenoidy

14. Polyfenoly, přírodní barviva, antibiotika a další přírodní produkty

 
VŠCHT Praha