PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Bioanalytické metody - N402016
Anglický název: Bioanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320006
Pro druh:  
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Zídková Jarmila RNDr. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (20.08.2013)
Bioanalytical methods are applied to determination of analytes using specific interactions between molecules. Modern bioanalytical techniques provide high specificity of analysis (one of reagents is biopolymer and that is why we talk about biospecificity), but also high sensitivity and low detection limit. Part of lectures will cover enzymatic methods, proteomics, electromigration methods, genetic methods (particularly PCR), immunochemical and other biochemical and microbiological methods.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (20.08.2013)

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou analytickou metodu s odpovídajícím detekčním limitem.

Aplikovat zvolenou metodu na analýzu vzorků různého původu.

Získají schopnost orientace ve specializované odborné literatuře z oblasti studia biomolekul.

Přehled o širokém spektru bioanalytických metod včetně možností a limitů jejich aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (20.08.2013)

Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (20.08.2013)

Další seznam doporučené literatury a odkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty v rámci jednotlivých přednášek.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ402 (15.04.2010)

1. Bioanalytical methods, practical applications, clinical analysis, medicinal chemistry

2. Basics of combinatorial chemistry, chemical libraries analysis

3. Principles of biopolymer analysis (DNA, proteins, polysacharides)

4. Biosensors, construction, applications

5. Immuno assay methods (ELISA, RIA)

6. Enzymology. Systematic classification of enzymes, enzyme kinetics. Immobilized enzymes.

7. Determination of substrates and metabolites of enzyme reactions

8. Experimental techniques of enzyme methods. Application in clinic analyses and food industry

9. Analysis of important categories of biologically important compounds

10. Chromatography of biomolecules. HPLC, FPLC.

11. Afinity chromatography (incl. HAPLC), methods based on molecular recognition.

12. Electroforetic methods and their importance for analytics of biologically important compounds.

13. Usage of modern analytical methods for biopolymers (NMR, X-ray, MS).

14. Analytical methods in medicinal chemistry for new drug development.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Analytická chemie I

Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (20.08.2013)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha