PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály - N402026
Anglický název: Analysis by Origin: Biological Samples
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sinica Alla Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů a bioanalytických metod, které se využívají při analýze komplexních biologických vzorků, při stanovení jednotlivých analytů v biologické matrici. Základem je seznámení studenta s moderními instrumentálními analytickými metodami pro izolaci, identifikaci a stanovení biologicky významných látek.
Poslední úprava: Sinica Alla (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Absolventi studia rozšíří a získají nové interdisciplinární znalosti v oblasti analytické, bioanalýtické chemie, což jim umožní lépe se orientovat ve světě moderní chemie a najít uplatnění jak v rutinních bioanalytických laboratořích, tak v nejrůznějších oborech vědecko-výzkumné činnosti.

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Literatura -

Z: Ahuja S., Jespersen N., Modern Instrumental Analysis, Elsevier, 2006, ISBN: 978-0-444- 52259-7

Z: Manz A., Pamme N., Iossifidis D., Bioanalytical chemistry, Imperial College Press, 2004, ISBN 1-86044-3705

D: Mikkelsen S.R., Cortón E., Bioanalytical Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA,2004, ISBN 0-471-54447-7

D: Suelter C. H., Methods of Biochemical Analysis: Bioanalytical Instrumentation, Volume 37, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 9780471582601

Poslední úprava: Sinica Alla (15.11.2012)
Studijní opory -

Analytical and Bioanalytical Chemistry (http://www.springer.com/chemistry/analytical/journal/216)

Mikkelsen S.R., Cortón E., Bioanalytical Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA,2004 (http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471623628)

Poslední úprava: Sinica Alla (15.11.2012)
Sylabus -

1. Základní metodiky organické analýzy. Specifika pro biologické materiály

2. Příprava biologických vzorků k analýze. Využití markerů

3. Metody obohacování biologických vzorků o sledovaný analyt

4. Separační postupy používané pro biologické materiály

5. Stopovací metody, derivatizační postupy, radioaktivní a neradioaktivní značení

6. Stanovení biologicky významných nízkomolekulárních látek

7. Důkaz a stanovení nejvýznamnějších karcinogenů

8. Analýza významných léčiv a jejich metabolitů

9. Analýza biopolymerních látek a stanovení jejich struktury

10. Analýza optické čistoty vzorků, enantioselektivní separační metody, chiroptické metody

11. Metody imunochemické analýzy

12. Afinitní chromatografické a elektrochromatografické metody

13. Analytické metody v bioinženýrství

14. Metody analýzy kombinatoriálních knihoven

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I, II.

Poslední úprava: Sinica Alla (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha