PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Systémy managementu jakosti - N402040
Anglický název: Quality Management Systems
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402017
Pro druh:  
Garant: Prokopec Vadim Ing. Ph.D.
Kaňa Antonín Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Suchánek Miloslav prof. Ing. CSc. (03.09.2013)
Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy a pochopit strukturu, postupy managementu jakosti, metrologie, normalizace, zkušebnictví, akreditace a certifikace v podmínkách analytické laboratoře.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Suchánek Miloslav prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

Studenti budou umět:

Odhadnout nejistoty výsledků různými postupy

Validovat měřicí postup

Sestrojit a používat regulační diagramy

Organizovat, plánovat a vyhodnocovat mezilaboratorní postupy

Napsat příručku kvality pro laboratoř

Orientovat se v různých sytémech jakosti

Literatura - angličtina
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)

R: Quality in Chemical Measurements, Neidhardt B., Wegscheider W. Eds., Springer-Verlag Berlin 2001.

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (25.09.2013)

Žádné.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Suchánek Miloslav prof. Ing. CSc. (03.09.2013)

1. Concept. principles and tools of quality management in analytical laboratory

2. National and international standardisation, testing and certification of products, responsibility to products

3. Management systems ISO 9000+, ISO 17025, ISO 15189, GLP

4. Czech accreditation system, international cooperation, accreditation procedure

5. Quality manual, documentation control

6. Validation of analytical procedures

7. Metrology in Chemistry, metrological traceability, legal metrology

8. Reference materials, their use and preparation, database COMAR

9. Measurement uncertainty, comparison to legal limits

10. Methods of evaluation of measurement uncertainties

11. Quality control, statistical regulation, control charts

12. Interlaboratory study, proficiency testing, external quality control

13. Analytical instrumentation, qualification, software validation

14. A role of international organisations in quality of analytical measurements

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Suchánek Miloslav prof. Ing. CSc. (03.09.2013)

Analyticka chemometrika

studijní materiály budou umístěny na \\pyr\scratch

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Suchánek Miloslav prof. Ing. CSc. (03.09.2013)

zavěrečný test >50%

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Obhajoba individuálního projektu 25
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha