PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Návrh léčiv - N402056
Anglický název: Drug design
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David doc. Dr. RNDr.
Z//Je záměnnost pro: M402020
Anotace -
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)
Hledání nových léčiv za pomocí znalosti biologického cíle je komplexní záležitostí. Tento předmět je zaměřen na chemickou podstatu tohoto problému.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)

Studenti budou schopni aplikovat různé techniky při řešení problémů spojených se vznikem nových léčiv.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)

Z: http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Z: http://www.alga.cz/users/tichym/AMB/12_drugdiscovery.ppt

Z: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf

D: http://mediaserver.aapspharmaceutica.com/meetings/DDS/Integration%20of%20In%20Silico%20Models%20in%20Drug%20Design.pdf

D: http://pharm.swu.ac.th/web_npec/content/JOURNAL/LectureAutoDock.pdf

D: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)

http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ402 (29.04.2010)

1.Identifikace biologického cíle

2.Cílení léčiva na proteiny

3.Cílení léčiva na DNA

4.Další biologické cíle

5.Design léčiv: výpočetní metody.

6.Molekulární modelování, Docking

7.Návrh cytostatik podle funkce a cílové biologické struktury

8.Cytostatika

9.Návrh antivirotik

10.Antivirotika I

11.Navrh léčiv pro CNS

12.Navrh léčiv pro CVS

13.Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva I

14. Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva II

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha