PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Moderní analytické metody pro nanotechnologie - N402078
Anglický název: Modern Analytical Methods for Nanotechnology
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)
Předmět bezprostředně navazuje na povinný předmět Analytická chemie I. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti instrumentálních analytických metod se zaměřením na analýzu mikrosystémů, nanosystémů a povrchu materiálů. Důraz je kladen na principy metod i na zpracování a vyhodnocení analytických informací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit principy základních metod strukturní analýzy: vibrační, hmotnostní a NMR spektrometrie a rentgenové difraktometrie.

Popsat a vysvětlit principy mikroskopických metod: optické, elektronové a se skenovací sondou.

Popsat a vysvětlit základní principy metod povrchové analýzy, charakterizace koloidních disperzí, konstrukce chemických senzorů a laboratoře na čipu.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (13.11.2012)

Z:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York, ISBN: 0-8247-5359-3

D:Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar: Materials Characterization Techniques, CRC Press Boca Raton 2009, ISBN 978-1-4200-4294-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (30.01.2017)

podklady - snímky k přednáškám - e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (30.01.2017)

1) Zpracování a vyhodnocování analytických dat

2) Metody strukturní analýzy I – UV-VIS, IČ

3) Metody strukturní analýzy II – Raman, NMR

4) Metody strukturní analýzy III – MS

5) Metody strukturní analýzy IV – RTG

6) Povrchové techniky I – PES, AES

7) Povrchové techniky II – SIMS, RBS, PIXE

8) Povrchové techniky III – mikroskopické techniky

9) Povrchové techniky IV – SERS, SEIRA, IRRAS

10) Charakterizace koloidních disperzí

11) Radioanalytické metody

12) Biochemická analýza

13) Chemické senzory a biosenzory

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (30.01.2017)

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha