PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů - N402079
Anglický název: Laboratory of characterization of nano and microsystems
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Člupek Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B402008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět pro 5. semestr studia s účelem seznámit studenty s analytickými a fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nanosystémů. Jednotlivé úlohy budou zajištěny na ústavech 402, 403, 409 a 444.
Poslední úprava: Záruba Kamil (24.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní postupy měření vzorků vybranými fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nano a mikrosystémů.

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Literatura -

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Studijní opory -

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Poslední úprava: Záruba Kamil (24.09.2013)
Metody výuky -

Laboratorní cvičení

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Sylabus -

1. Stanovení závislosti povrchového napětí vodného roztoku tenzidu na koncentraci

2. Morfologická analýza pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM)

3. Elektrostatický náboj práškových materiálů

4. Měření střední molární hmotnosti polymeru (reometr)

5. Ramanova mikrospektroskopie

6. Povrchová plasmonová rezonance

7. Reflexní spektrometrie

8. Impedanční spektroskopie

9. Elektronová mikroskopie

10. Měření hustoty práškových porézních materiálů plynovým pyknometrem

Poslední úprava: Záruba Kamil (24.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Základní znalost a zkušenost s prací v chemické laboratoři.

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha