PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesní inženýrství a design - N409060A
Anglický název: Process Engineering and Design
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : N409060
Je záměnnost pro: N409060, M409012, AM409012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura

 1. Vaněk T.: Přednášky pro PID. Elektronická forma, 2009.
 2. Václavek V., Eckert E., Vaněk T.: Základy chemického systémového inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha 1990.
 3. Poživil J., Vaněk T., Bernauer B.: Procesní systémové inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha, 1997, reedice 2006.
 4. Smith R.: Chemical Process Design and Integration. John Wiley, 2005 (ISBN 0-471-48681-7).
 5. Sinnot R.K.: Chemical Engineering Design. 4th ed. Elsevier, 2005 (ISBN 0-7506-6338-6).
 6. Peters M.S, Timmerhaus K.D., West R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York, 2003 (ISBN 0-07-119872-5).
 7. Walas S.M.: Chemical Process Equipment. Selection and Design. Butterworth-Heinemann Series in Chemical Engineering, 1990 (ISBN 0-7506-9385-1).
 8. Dimian A.C.: Integrated Design and Simulation of Chemical Processes. Elsevier, 2003.
 9. Douglas J.M.: Conceptual Design of Chemical Processes. McGraw-Hill, 1988.

Poslední úprava: SMIDOVAL (20.05.2010)
Sylabus

 1. Úvod do procesního inženýrství a designu. Úloha a typy procesního designu. Projekty v procesním designu.
 2. Informační zdroje pro procesní design. Softwarová podpora procesního designu.
 3. Etapy designu procesu. Předběžný, konceptuální, základní a detailní design procesu.
 4. Využití bilančních výpočtů a simulace v různých stádiích procesního designu. Dynamická simulace.
 5. Návrh reakčního uzlu. Výběr, návrh a modelování reaktorů.
 6. Návrh separačního uzlu. Přehled typů využitelných separačních zařízení.
 7. Návrh a modelování nejdůležitějších typů separačních zařízení. Využití metod syntézy procesu pro návrh separačních sekvencí.
 8. Návrh výměny tepla. Výběr a návrh tepelných výměníků.
 9. Návrhy ostatních jednotkových operací. Zpracování sypkých materiálů.
 10. Návrh integrace tepla. Pinch metody a pinch analýza. Syntéza sítě tepelných výměníků. Návrh systému utilit.
 11. Návrh měřicího a řídicího systému procesu. Návrh měřicích míst pro provádění materiálových a entalpických bilancí procesu.
 12. Ekonomické aspekty procesního designu.
 13. Otázky bezpečnosti a spolehlivosti při designu procesu. Ekologické aspekty procesního designu.
 14. Otázky řízení projektu. Evidence projektových materiálů a dokumentace. Legislativní aspekty při procesním designu.

Poslední úprava: SMIDOVAL (20.05.2010)
 
VŠCHT Praha