PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesní aparáty a zařízení - N409068
Anglický název: Chemical Process Equipment
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Hovorka František Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M409017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s vybranými typy chemicko-inženýrských aparátů z pohledu strojního inženýra. Jedná se o prakticky zaměřený předmět, v kterém se pojednává o konstrukcích aparátů a jejich provozování. Předmět navazuje na Chemické inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se ve strojnických a technologických výkresech.

Znát funkce a konstrukce chemicko-inženýrských aparátů.

Provést základní konstrukční výpočet chemicko-inženýrských aparátů.

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

Z:Couper J.R,Penney W.R.,Fair J.R., Stanley M. Walas S.M., Chemical Process Equipment,Elsevier Inc.,2009,ISBN 9780123725066.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

http://www.vscht.cz/uchi/

Metody výuky
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (12.02.2018)

Předmět je vyučován externími pracovníky z Fakulty strojní ČVUT Praha, garantem je prof. Jirout.

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

1. Stroje a aparáty používané v chemickém a potravinářském průmyslu.

2. Konstrukční materiály, dimenzování zařízení.

3. Koroze.

4. Utěsňování - pohyblivé a nepohyblivé těsnění.

5. Potrubí, potrubní sítě.

6. Čerpadla, kompresory.

7. Zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování.

8. Usazovací a filtrační odstředivky.

9. Odparky.

10. Krystalizátory.

11. Sušárny-konvekční, kontaktní.

12. Výměníky tepla - klasifikace, konstrukční řešení.

13. Chemické reaktory, pece. Hořáky.

14. Náplňové a patrové kolony.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (22.08.2013)

Chemické inženýrství I, Chemické inženýrství II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha