PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů - N409073
Anglický název: Laboratory of manufacturing of nano and micromaterials
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Tokárová Viola Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B409008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)
Laboratorní kurz je zaměřen na získání praktických dovedností při přípravě a charakterizaci různých mikročástic a nanočástic, při uskutečňování povrchových modifikací různých materiálů, při výrobě a charakterizaci mikrofluidních čipů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

Studenti budou umět:

  • připravit mikročástice a nanočástice z různých materiálů.
  • nanášet tenké vrstvy materiálů.
  • vytvářet a charakterizovat mikrofluidní čipy.
Literatura -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

Není.

Studijní opory -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

http://fchi.vscht.cz/index.php/cs/studium-na-FCHI/bakalarske-studium/nano/laborator-charakterizace

Sylabus -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (26.09.2013)

1. Emulze: Příprava a stabilizace

2. Příprava křemičitých částic metodou sol-gel

3. Příprava a depozice nanočástic metodou elektrorozprašpování

4. Příprava kovových mikrostruktur metodou UV litografie

5. Příprava nanočástic zlata a stříbra

6. Napařování a naprašování

7. Příprava mikro-kanálkových systémů metodou odlévání

8. Stanovení zeta-potenciálu a elektroosmotické mobility v mikrofluidním čipu

9. Spin-coating

10. Kinetika mletí ve vibračním mlýnu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

Nejsou.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha