PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ekonomika odvětví chemického a potravinářského průmyslu - N437058
Anglický název: Economics of Chemical and Food Industry
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Souček Ivan Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Souček Ivan Ing. Ph.D. (11.01.2017)
Předmět se zaměřuje na ekonomickou výkonnost chemického a rafinérského průmyslu. Popisuje postavení těchto oborů, jejich strukturu a základní ekonomické vztahy. Zaměřuje se na vazby finančního řízení, řízení aktiv a investičního rozhodování. V rámci studia studenti navštíví 3 podniky chemického průmyslu.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Souček Ivan Ing. Ph.D. (29.07.2019)

Studenti budou umět:

základní principy řízení aktiv a hodnocení investic

základní přístupy k finančnímu řízení a plánovaní v chemickém průmyslu

základní metody využívané v technikách business intelligence pro dlouhodobé plánování

Literatura
Poslední úprava: Souček Ivan Ing. Ph.D. (11.01.2017)

Z:DVOŘÁK Fr.,Významné strukturální změny ve vybraných oborech chemického průmyslu na území ČR,VŠCHT Praha,2011

Z:FOTR J., SOUČEK I.,Investiční rozhodování a řízení projektů,Grada Publishing,Praha,2010

D:KOTLER P., KELLER K.L.,Marketing management,Grada Publishing,Praha,2007,9788024713595

D:MOLNÁR, Z. Competitive Intelligence. Oeconomica, Praha, 2009, 9788024516035

D:VEBER J. a kol.Management,Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita,Management Press,Praha,2009,9788072612000

D:Vývoj chemického průmyslu v letech 2010-2016, Výroční zprávy SCHP

Studijní opory
Poslední úprava: Souček Ivan Ing. Ph.D. (29.07.2019)

presentace z přednášek, exkurze

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Souček Ivan Ing. Ph.D. (29.07.2019)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,3 9
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 9
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,4 10
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 80

 
VŠCHT Praha