PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Digitální fotografie a video - N445051
Anglický název: Digital Photography and Video
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kmínek Miloš doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Kmínek Miloš doc. Ing. CSc. (01.12.2005)

Neff O.:Tajná kniha o digitální fotografii, UNIS publishing, Brno, 2001

Ben Sawyer, Ron Pronk, Peter Aitken: Digitální fotografie, Computer Press, Praha 1999

Eismannová K.: Photoshop - retušování a korekce digit. fotografie, Zoner Press, Brno 2004

Sylabus -
Poslední úprava: Kmínek Miloš doc. Ing. CSc. (01.12.2005)

1. Přehled možností pořízení digitální fotografie, informační zdroje na Internetu

2. Základní principy digitálního a klasického fotoaparátu, minimum z optiky

3. Technika fotografování, kompozice obrazu, práce se světlem

4. Makrofotografie, mikrofotografie

5. Digitalizace grafických předloh

6. Zpracování obrazů v komerčních programech

7. Obrazové korekce, obrazové montáže

8. Princip videokamery, technické vybavení, záznam obrazu

9. Metodika a technika snímání videa kamerou, scénář

10. Základy práce se zvukem, zpracování zvuku na počítači

11. Zpracování videozáznamu na počítači, metodika a technika střihu

12. Principy a techniky komprimace a filtrace videa

13. Přenos videa z počítače na CD nebo DVD, tvorba DVD

14. Využití fotografie a videa ve vědě, technice a pedagogice

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kmínek Miloš doc. Ing. CSc. (20.01.2011)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít absolvován předmět N445006 (Počítačová grafika) a doporučuje se i předmět N445006 (Počítačové prezentace)

 
VŠCHT Praha