PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Počítačový sběr dat - N445054A
Anglický název: Computer Data Acquisition
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kubíček Miroslav doc. Ing. CSc.
Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (27.10.2011)

1. Kubíček M.: Technické a programovací prostředky, skriptum VŠCHT, Praha 2000

2. Odkazy na webové stránky - zejména www.whatis.com, www.stahuj.cz aj.

3. Katalogy firmy National Intruments, webová stránka ni.com

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (27.10.2011)

1. Úvod: informace, signály, architektura systémů pro sběr dat

2. Programové vybavení pro sběr dat systému Matlab - Real Time Toolbox

3. Převod základních fyzikálních veličin na standardní elektrické veličiny, senzory

4. Analogové signály - vedení, ztráty, zesilování a spínání, multiplexory

5. Vzorkování analogového signálu, A/Č a Č/A převodníky, kódy číslicových dat

6. Zpracování analogového signálu s ohledem na maximum poměru signál/šum

7. PC karty pro sběr dat, multifunkční karty, připojení senzorů

8. Programové vybavení pro sběr dat - Data Acquisition Toolbox, Image Acquisition Toolbox

9. Ukládání číslicových dat, paměťová media

10.Spojení PC s okolím standardními porty

11.Přenos číslicových dat v průmyslových sběrnicích, zabezpečení správnosti přenosu

12.Základy počítačového vidění - průmyslové kamery, kontrola kvality ve výrobě

13.Systémy čárových kódů, magnetické karty, čipové karty

14.Pravidla archivace dat - vhodná paměťová media, programové vybavení

 
VŠCHT Praha