PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algoritmizace a programování v Matlabu - N445089
Anglický název: Algorithmization and programming in Matlab
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: B445016
Anotace -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)
Studenti se naučí používat nové softwarové prostředí Matlab, které je využitelné pro širokou paletu aplikací. Seznámí se hlouběji algoritmizací problémů a zároveň aplikují dříve získané poznatky a dovednosti na zpracování dat, použití numerických metod a řešení inženýrských úloh.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)

Studenti budou umět:

algoritmizovat úlohu

používat Matlab v dialogovém i programovém režimu

používat Simulink

řešit komplexní problém pomocí jimi vytvořeného programu

Literatura -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)

Z ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. MATLAB pro začátečníky. 1. vydání. Praha: BEN - technická literatura, 2003. 144 s. ISBN 80-7300-095-4

D ZAPLATÍLEK, K. – DOŇAR, B.: MATLAB – tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN, 2004, 2. díl

D KARBAN, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Brno: Computer Press, 2006

Studijní opory -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)

interní studijní materiály

Sylabus -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)

1. Seznámení s prostředím, modus kalkulátoru, dávkové soubory, help

Algoritmizace – popis obecného algoritmu, členění

2. Práce s maticemi, specifické typy matic, maticové funkce, konstanty

3. Práce s grafikou, zobrazovací funkce

Algoritmizace – výstupy

4. Rozhodovací funkce, logické operace

Algoritmizace – rozhodování

5. Cykly

Algoritmizace – cykly s pevným a proměnným počtem opakování

6. Načítání proměnných ze souborů, typy souborů, globální proměnné

Algoritmizace – vstupy

7. Uživatelem tvořené funkce

8. První samostatný projekt

9. Symbolická matematika

10. 3D grafika

11. Řešení komplexního problému více metodami – vestavěné funkce versus vlastní programátorský přístup (např. vybraného chemicko-inženýrského procesu popsaného ODR)

12. Simulink I – seznámení s knihovnou funkcí, řešení jednoduchých úloh

13. Simulink II – řešení složitější úlohy, srovnání s klasickým přístupem

14. Druhý samostatný projekt

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)

Matematika, fyzika

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (01.02.2018)

matematika, fyzika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 3 84
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 45
Protokoly z individuálních projektů 55

 
VŠCHT Praha