PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Internetové publikování - N500008
Anglický název: Internet Publishing
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií (500)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)
Úkolem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými v prostředí internetu pro přenos a zobrazování informací a práci s nimi.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

Studenti budou umět:

Rozumět struktuře textových značkovacích formátů.

Chápat rozdíl mezi binární podobou dat a jejich reprezentací.

Rozumět způsobu přenosu dat po internetu.

Umět navrhnout vlastní XML-formát včetně jeho validace a zobrazení.

Použít základní navigaci po XML pomocí XPath a CSS-selektorů.

Aplikovat získané znalosti a dovednosti do prostředí HTML5.

Umět napsat jednoduchou webovou aplikaci.

Studijní opory
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

http://w3c.org

http://developer.mozilla.org

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

Studenti na zkoušku zpracují buď výukový materiál ve formátu XML na vybrané téma z oblasti technologií na webu nebo připraví jednodušší mobilní aplikaci.

Sylabus
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

1. Základy technologie XML a souvisejících hierarchických formátů.

2. Kódování textů, Unicode, znakové entity.

3. Popis struktury XML-souborů a jejich validace.

4. Jmenné prostory (nejen) v XML.

5. Navigace po hierarchických formátech pomocí XPath a CSS-selektorů.

6. Použití CSS pro prezentaci hierarchických formátů.

7. Přehled technologie HTML.

8. Architektura klient-server, protokoly HTTP a TCP/IP.

9. Odkazy a formuláře v HTML.

10. Technologie DOM a základy programovacícho jazyka JavaScript.

11. Několik jednoduchých mobilních aplikací.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

Předmět nevyžaduje žádné prerekvizity, ale pro ukončení formou mobilní aplikace je výhodou alespoň základní znalost programování.

 
VŠCHT Praha