PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Tělesná výchova - N827002
Anglický název: Physical Education
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy a sportu (827)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mašek Martin Mgr.
Záměnnost : N827001
Je záměnnost pro: N827001, S827001, AVV827002, V827001, AV827001, V827002, AV827002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (24.10.2013)
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (24.10.2013)

Studenti budou umět:

1)Zvládnou pravidla, techniku a taktiku řady sportovních disciplín.

2)Zvýší si úroveň své výkonnosti a vytrvalosti.

3)Zapojit se do týmové spolupráce.

4)Umět posilovat, uvolňovat a regenerovat.Podporovat správné držení těla, zlepšovat koordinaci pohybu

Studijní opory
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (24.10.2013)

http://ktv.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (24.10.2013)

1) Aerobik

2) Aquaaerobik

3) Badminton

4) Body balance

5) Basketbal

6) Fitbal

7) Fitbalet (vychází z Port De Bras)

8) Florbal

9) Judo

10) Kalanetika

11) Kánoistika

12) Lezení

13) Plavání

14) Plážový volejbal

15) Posilování

16) Sálová kopaná

17) Softball

18) Sporty v přírodě

19) Squash

20) Stolní tenis

21) Spinning

22) Stepaerobik

23) Volejbal

24) Zdravotní tělocvik

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mašek Martin Mgr. (24.10.2013)

návaznost na základní a středoškolské tělovýchovné vzdělávání

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha