PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sportovní kurz - N827005A
Anglický název: Sport course
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy a sportu (827)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čerbáková Terezie
Je záměnnost pro: AVV827002, AV827002, V827001, V827002, AV827001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SEK827 (21.11.2013)
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů-od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SEK827 (21.11.2013)

Studenti budou umět:

1)osvojení pravidel, techniky a taktiky řady pohybových aktivit

2)bezpečnostní pravidla a chování při outdoorových sportech

3)zapojit se do týmové spolupráce

4)sebepoznání, učení k zodpovědnosti

Studijní opory -
Poslední úprava: SEK827 (21.11.2013)

http://ktv.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: SEK827 (21.11.2013)

Všeobecný sportovní kurz: pohybové aktivity v přírodě,míčové hry.Zaměřeno na rozvoj fyzické kondice a koordinace, týmové spolupráce, osvojení pravidel a technicko-taktických principů

Kurzy se zaměřením na jednu sportovní aktivitu: intenzivní sportovní činnost, rozvoj kondice,technicko-taktických dovedností, regenerace

Lezecké kurzy: principy a pravidla pohybu ve stěnách,výzbroj, výstroj

Cyklistické kurzy: poznávání zajímavých míst, bezpečné chování v silníčním provozu,výstroj, výzbroj

Turistické kurzy: poznávací výlety,túry po značených stezkách, VHT turistika

Kurzy kanoistiky a vodní turistiky: bezpečnostní pravidla při sjíždění řeky,základní vodácké dovednosti při jízdě na kanoi,táboření v přírodě.

Lyžařské kurzy: Výzbroj, výstroj, údržba a mazání lyží. Technika lyžování na sjezdových a běžeckých lyžích(klasický a volný způsob), snowbording.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SEK827 (21.11.2013)

Návaznost na základní a středoškolské tělovýchovné vzdělání

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha