PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociologie - N832002
Anglický název: Sociology
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)
Kurz usnadňuje orientaci studentů v oblasti sociálních procesů a jevů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

Studenti budou schopni porozumět a mluvit o postavení a roli jedince ve společnosti.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

R: Šafránková J., Sociologie pro techniky, Praha 1992

R: Petrusek M. a kol., Sociologie, Praha 1992

A: Geiest B., Sociologický slovník, Praha 1993

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (24.11.2005)

1. Předmět a struktura sociologie

2. Příroda a společnost

3. Skupinová struktura společnosti

4. Životní cyklus

5. Člověk ve světě práce

6. Sociologické přístupy k edukaci

7. Problematika sociální patologie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha