PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy filozofie - N832003
Anglický název: Fundamentals of Philosophy
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Světlík Martin Karel Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (19.11.2012)
Předmět je zaměřen na tázání se po původu, zdůvodnění a vymezení poznání. Formou kurzu je přednáška (s diskusí).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (14.08.2013)

Studenti budou umět:

1. analyzovat základní otázky filosofie a orientovat se v jejich řešení

2. samostatně vyhledat informace a argumentačně hájit názory

Literatura -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (14.08.2013)

Z: Platón, Prótagoras, Oikoymenh Praha 1992, ISBN 80-86005-98-4

Z: Hume D., Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda Praha 1996, ISBN 80-205-0521-0

Z: Rorty R., Nahodilost, ironie, solidarita, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha 2001, ISBN 8086039145

D: Hussey E.,Presokratici, Rezek Praha 1997, ISBN 80-86027-07-4

D: Kratochvíl Z., Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha 1996, ISBN 80-7111-021-3

D: Ferry L., Rozumět životu, Rybka Praha 2008, ISBN 978-80-87067-86-4

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (26.08.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (19.11.2012)

1. Co je filosofie? Filosofické problémy, motivy filosofování. Filosofie vs. mýtus, básnictví, věda.

2. Co můžeme vědět a odkud? Úvod do epistemologické problematiky.

3. Má poznávání základ? Descartes vs. Hume. Pochybování a jeho limity.

4. Problém „já“ a jeho identity. Subjektivita a tělesnost.

5. Svět homérských hrdinů, charakteristika mýtopoetické zkušenosti, mnohost percepčních polí a jejich proměny.

6. Vznik filosofie v Řecku; proměny společenské, náboženské, kulturní.

7. Tázání po fysis, tázání po pravdě.

8. Je jedna pravda nebo je jich mnoho? (Platón vs. sofisté).

9. Jak myslet pohyb? (Aristotelés).

10. Antická skepse.

11. Kopernikánský obrat ve filosofii a jeho důsledky.

12. Jazyky a světy.

13. Filosofie vědy

14. Etika jako vyústění epistemologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Světlík Martin Karel Mgr. (14.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 13
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Průběžné a zápočtové testy 60

 
VŠCHT Praha