PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Politologie - N832004
Anglický název: Political Science
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Lupták Milan PhDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)
Předmět prohlubuje znalosti studentů o politických procesech a to jak v České republice tak ve světě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

Studenti budou schopni porozumět a rovněž diskutovat o politických problémech a významu politiky.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

R: Scruton R., Slovník politického myšlení, Brno 1990

R: Škaloud J., Úvod do politologie, Brno 1990

A: Křížkovský L., Základy politologie, Praha 1992

A: Müller A., Úvod do vědy o politice, Praha 1991

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Věda: vznik vývoj, atributy a funkce

2. Systém věd , přírodní a společenské vědy

3. Civilizační a kulturní vývoj lidstva

4. Sociální ekologie (člověk a příroda)

5. Základy evropské civilizace

6. Evropské integrační procesy

7. Globální problémy a globalizace v současném světě

8. Demokracie a demokratická politická kultura

9. Hlavní směry společenskovědného a politického myšlení

10. Sociálně ekonomické a politické systémy v současném světě

11. Etnické a rasové vztahy a problémy

12. Bezpečnostní a jiná rizika současného světa

13. Postavení a úloha ČR v současném světě

14. Vývoj mezinárodního systému

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (04.09.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha