PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psychopatologie - N832025
Anglický název: Psychopathology
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Nývltová Václava PhDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)
Kurz poskytuje přehled příčin psychických poruch. Studenti se seznámí s projevy nejčastějších psychických poruch, které se vyskytují v adolescenci. Kurz informuje studenty o základech prevence.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)

Studenti budou schopni:

1. analyzovat příčiny psychických poruch

2. rozpoznat projevy psychických poruch

3. vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků s psychickými poruchami

Literatura -
Poslední úprava: NYVLTOVV (03.09.2013)

Z: Nývltová, V.: Psychopatologie. Praha, UJAK, 2010, ISBN 978-80-86723-85-3

D: Hort,V. et al.:Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha,Portál,2000, ISBN 978-80-7367-404-5

D: MKN-10.revize: Duševní poruchy a poruchy chování.Praha,Psychiatrické centrum,2009

D: Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999, ISBN 978-0-470-01534-6

Studijní opory -
Poslední úprava: NYVLTOVV (02.09.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety

Sylabus -
Poslední úprava: NYVLTOVV (03.09.2013)

1. Modely abnormality. Mezinárodní klasifikační systémy.

2. Systémový pohled na příčiny psychických poruch (genetické/biologické a sociální/psychologické faktory)

3. Výskyt psychických poruch u adolescentů.

4. Poruchy školních dovedností: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie

5. Neurotické poruchy: úzkostné poruchy, fobické poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha

6. Porucha aktivity a pozornosti

7. Schizofrenie

8. Poruchy nálady: depresivní epizoda, manická epizoda, biporální porucha

9. Posttraumatická stresová porucha, dissociativní poruchy, somatoformní poruchy

10.Poruchy příjmu potravy: mentální anorexie, mentální bulimie

11.Poruchy chování, poruchy spánku, tikové poruchy - Tourettův syndrom

12.Poruchy osobnosti: antisociální porucha osobnosti, poruchy pohlavní identity

13.Pervazivní vývojové poruchy: autismus, Aspegerův syndrom

14.Prevence psychických poruch, terapeutické přístupy

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: NYVLTOVV (03.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha