PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Didaktická technika - N832036
Anglický název: Educational Technology
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (26.08.2013)
Obsah předmětu je zaměřen jak na klasickou didaktickou techniku, tak na moderní a elektronickou techniku pro výukové účely. V rámci výuky je věnována pozornost audio a video zařízením, zejména pak interaktivním velkoplošným výukovým pomůckám (tabule a projektory) a prezentační technice. Dále se hodiny zaměřují na možnosti začlenění počítače do přímé výuky nebo přípravy výuky. Jsou rovněž probírány možnosti, jak pro vyučovací proces využít internet a služby pro evropské učitele. Další část předmětu je zaměřena na přípravu a tvorbu výukových materiálů. Studenti budou jednak podrobněji seznámeni s funkcemi jednotlivých didaktických zařízení a technik a jednak budou obeznámeni s konkrétními praktickými aspekty, jak dostupné didaktické prostředky využit během své vlastní výuky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Studenti budou umět:

1. mít přehled o dostupné didaktické technice a výukovém SW,

2. osvojit si princip a vlastnosti moderní digitální a počítačové techniky,

3. samostatně pracovat s moderní didaktickou technikou a zodpovědně o ni pečovat,

4. zvolit vhodnou didaktickou techniku a efektivně ji využít ve výuce chemie,

5. dostatečně se orientovat v dostupném výukovém SW a HW pro předmět chemie a umět jej využít,

6. získávat a třídit dostupné informace vhodné pro výuku, využívat úložiště DUM,

7. sledovat doporučené webové stránky informující učitele o projektech a dění ve školství.

Literatura -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Z: Hlavatý J., Didaktická technika pro učitele, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-479-3.

Z: Dostál J., Počítač ve vzdělávání, Votobia Olomouc, 2007, ISBN 978-80-7220-295-9.

D: Zemanová P., Jak si zachovat zdraví u počítače, Comp. Press Praha, 2007, ISBN 80-7226-546-6.

D: Roubal, P., Počítač pro učitele, Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2226-6.

Studijní opory -
Poslední úprava: Rusek Martin PhDr. Ph.D. (17.03.2016)

Přednášky v elektronické formě.

Prezentace k výuce v 21. století http://prezi.com/5jiamiiev1ia/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Prezentace k technologiím ve výuce http://prezi.com/nwronc3qu3tn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Sylabus -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

1. Tradiční velkoplošná zařízení pro frontální výuku - běžné typy tabulí, výukové plakáty.

2. Klasická promítací zařízení pro frontální výuku - projektory, promítačky.

3. Zvuková technika a videotechnika.

4. Moderní velkoformátová technika.

5. Obsluha a možnosti využití interaktivních tabulí a projektorů.

6. Prezentační technika - datové formáty, pomůcky, podklady, ovládací prvky.

7. Počítač ve výuce.

8. Internet a elektronické informační zdroje pro využití ve výuce.

9. E-learning v procesu vzdělávání.

10. Multimediální učebny - vybavení a obsluha, konsolidované ovládání.

11. Zařízení pro běžný a velkoformátový tisk výukových materiálů.

12. Zdroje pro výuku a výukové projekty.

13. Služby pro evropské učitele (školení učitelů, poskytování internetových služeb v rámci evropského školství, servis pro učitele, propojení škol, výzkumné aktivity a projekty).

14. Evropská média a weby v české škole.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,9 25
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha