PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Integrovaný seminář - N832037
Anglický název: Integrated Seminar
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Dušek Bohuslav Ing. CSc.
Hlavatý Josef Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)
Tento předmět spojuje čtyři dílčí semináře týkající se výuky chemie (vyučovací hodina, periodika pro učitele, poznatky z pedagogické praxe a počítače ve výuce chemie). Je zaměřen především na samostatnou práci, získání a procvičení praktických dovedností.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Studenti budou umět:

připravit a vést vyučovací hodinu chemie. Provést evaluaci vyučovací hodiny,

využívat vhodná periodika v profesi učitele chemie,

využívat PC a výukový SW ve výuce a při její přípravě.

Literatura -
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

K tomuto předmětu není studijní literatura předepsána.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Žádné.

Metody výuky
Poslední úprava: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (26.11.2012)

Účast na seminářích 14 hod. tj. 0,5 kr

Seminární práce 14 hod. tj. 0,5 kr

Celkem 28 hod. tj. 1 kr

Sylabus -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

1. Vyučovací hodina:písemná odborná a didaktická příprava na vyučovací hodinu a metodický výstup.

2. Periodika pro učitele chemie:excerpce a hodnocení tří článků z čských a zahraničních periodik.

3. Poznatky z pedagogické praxe: vypracování záznamu dle zadané osnovy a zapojení se do diskuse.

4. Počítače ve výuce chemie: návrh PC prezentace či demonstračního videa.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 80

 
VŠCHT Praha