PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pedagogická praxe - N832039
Anglický název: Pedagogical Practice
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hlavatý Josef Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (13.08.2013)
Informační a diskusní seminář o organizaci pedagogické praxe doplněný videozáznamy z metodických výstupů bývalých studentů. Pozorování (náslechy)teoretické výuky učitelů ve třídách dvou různých středních škol (celkem 6 hodin). Pozorování (náslechy)praktické výuky a samostatná praktická výuka studenty ve školní chemické laboratoři (celkem 6 hodin). Samostatná teoretická výuka studenty ve třídách dvou různých středních škol (celkem 20 hodin).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Studenti budou umět:

připravit i vést vyučovací hodinu chemie a využívat v ní dostupnou didaktickou techniku,

teoretickou výuku doplnit o vhodné demonstrační pokusy,

organizovat a vést praktickou laboratorní výuku.

Literatura -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (10.08.2013)

K tomuto předmětu není studijní literatura předepsána.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (10.08.2013)

Hlavatý, J.: Příručka k pedagogické praxi.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (13.08.2013)

Záznam z pozorování výuky jako podklad pro diskusní seminář v úvodu letního semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

1. Výběr pražských středních škol pro pedagogickou praxi.

2. Smlouvy o praktické výuce studentů s vybranými středními školami, jejich diskuse a potvrzení, informace pro studenty.

3. Nabídka pedagogických praxí pro studenty, registrace přihlášek.

4. Úvodní schůzky se studenty na středních školách, administrativa.

5. Úvodní schůzky se studenty na středníchn školách, administrativa.

6. Úvodní schůzky se studenty na středních školách, administrativa.

7. Informační a diskusní seminář k pedagogickým praxím doplněný videozáznamem z metodických výstupů bývalých studentů.

8. Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.

9. Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.

10.Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.

11.Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.

12.Koordinace a kontrola průběhu pozorovací (hospitační)části praxe.

13.Informace a nabídka témat laboratorních cvičení pro středoškoláky v laboratoři VŠCHT.

14.Přihlašování na praktickou část pedagogické praxe a její koordinace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlavatý Josef Ing. CSc. (03.09.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,9 24
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 0,1 4
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha