PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Vědecká žurnalistika - N832051
Anglický název: Science Journalism
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kasík Pavel Mgr.
Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)
Předmět seznámí studenty se specifiky žurnalistické praxe v oblasti vědy. Studenti získají nejen praktické vědomosti ohledně jednotlivých žurnalistických žánrů, naučí se i základy fotografie, seznámí se s mediálním prostředím, významem sociálních sítí a charakteristikami vědeckého zpravodajství a popularizace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)

Absolvent předmětu se bude orientovat ve vědecko-mediálním prostředí.

Studenti budou nadále umět:

napsat rozhovor,

napsat článek,

napsat tiskovou zprávu.

To vše včetně pořízení doprovodných fotografií, základů editorské práce a sazby.

Výstupem předmětu bude tištěný časopisový formát tvořený texty, které studenti v průběhu předmětu vypracují.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)

Bednařík, Jirák, Köpplová: Dějiny českých medií. Grada, 2011, ISBN - 978-80-247-3028-8.

Trampota: Zpravodajství. Portál, 2013, ISBN - 80-7367-096-8.

Jirák, Köpplová: Masová media. Portál, 2012, ISNB: 978-80-7367-466-3

Bauer, Bucchi: Journalism, Science and Society. London & New York: Routledge, 2007, ISBN 978-0415881340

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)

Žádné, budou průběžně doplňovány.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)

Docházka, kvalitní plnění praktických úkolů.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)

1. Exkurze do redakce, zákonitosti fungování redakce.

2. Mediální prostředí v ČR a ve světě, česká a slovenská média zaměřená na vědu.

3. Popularizace vědy, vědecké zpravodajství, agenda setting, typy zpráv.

4. Žurnalistické žánry: Rozhovor.

5. Žurnalistické žánry: Tisková zpráva vs. článek.

6. Žurnalistické žánry: Rozhovor - společný rozbor domácích prací.

7. Žurnalistické žánry: Tisková zpráva vs. článek - společný rozbor domácích prací.

8. Fotografie a fotožurnalistika: Ovládání fotoaparátu, základní pravidla kompozice, nejčastější chyby.

9. Fotografie a fotožurnalistika: Společný rozbor domácích prací.

10. Fotografie a fotožurnalistika: Základ postprodukce a úpravy fotografií.

11. Základy sazby, formální zásady textu, editorská práce.

12. Význam sociálních médií, multimedialita, propagace - napsat to nestačí.

13. Speciální host: přednáška, Q&A.

14. Konzultace a kompletace výstupního média.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)

Zájem o kvalitní propagaci vědy a výzkumu, vlastní fotoaparát.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (08.04.2015)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z individuálních projektů 40

 
VŠCHT Praha