PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vědecká fotografie II. - N832054
Anglický název: Science Photography II.
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PICHANIL (05.01.2017)
Předmět obsahem navazuje na předmět Vědecká fotografie I. Je zaměřený především na seznámení s pokročilými technikami používanými ve vědecké fotografii jako je makro a mikrofotografie, časosběrná fotografie, práce s umělým osvětlením nebo produktová fotografie. Více prostoru je také věnováno postprodukci fotografií.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

Absolvent předmětu získá přehled o pokročilých technikách používaných ve vědecké fotografii a potřebném vybavení. Rozšíří si také znalosti o práci se světlem a jeho chování na různých materiálech, fotografování velmi malých předmětů a fotografické dokumentaci dlouhodobých procesů.

Literatura
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

Bude aktualizována podle požadavků lektorů.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

Elektronické materiály, prezentace, internetové odkazy.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

povinná docházka a svědomité plnění praktických úkolů

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

1. Makrofotografie

2. Cvičení k makrofotografii I.

3. Cvičení k makrofotografii I.

4. Mikrofotografie

5. Produktová fotografie, focení přístrojů

6. Práce s umělým světlem I. - úvod a základní postupy

7. Práce s umělým světlem II. - specifika fotografie skla a lesklých předmětů

8. Práce s bleskem

9. Fotografování v ultrafialovém a infračerveném světle

10. Technika časosběru

11. Vědecká fotografie v exteriérech - možnosti použití dronů

12. Pokročilé techniky postprodukce I.

13. Pokročilé techniky postprodukce II.

14. Fotoprojekt: laboratorní práce, vědecký proces

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Havlík Jan RNDr. Ph.D. (10.02.2017)

Zájem o kvalitní propagaci vědy a výzkumu, vlastní fotoaparát

Vědecká fotografie I

(V případě zájmu je zápis po dohodě s garantem možný i bez absolvování Vědecké fotografie I)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (21.04.2016)

Vědecká fotografie I

 
VŠCHT Praha