PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - středně pokročilí I - N834026
Anglický název: German - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Je záměnnost pro: V834011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (09.02.2016)
Předmět je zaměřen na osvojení a upevnění zvládnutých jazykových prostředků, které umožňují pracovat s jazykem na úrovni srovnatelné s běžnou komunikací i písemným projevem. Zvláštní důraz je kladen na rozšíření slovní zásoby, osvojení lexikálních prostředků. Cílem je dosažení úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • vést rozhovor na vybrané téma s použitím pokročilejší slovní zásoby
  • vyjádřit svůj názor a nesouhlas doporučení a radu
  • vyjádřit své pocity,radost,pochopení, podat vysvětlení
  • cestovat v německy mluvících zemích
  • orientovat se na německých internetových stránkách
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Z: Nekovářová A.,Fliegler D.,Alltagssprache Deutsch,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2003, 8072381431

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Antal Z.,Mohácsi J.,Mittelstufe Deutsch B2,Infoa ,Dubicko,2009, 9788072406555

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

1. Některé děti přijdou na svět nemanželské, Láska na první pohled, Chattuj se mnou.

2. Jak ten čas utíká, Kreativní trávení volného času.

3. Dnes nakupujeme, Nákupy přes internet.

4. Fast Food je trhák, Na maso nemám chuť.

5. Pozvání k oslavě, Advent a Vánoce, Štědrý večer mého dětství.

6. Auto pod lupou, Dopravní nehody, Půjčení auta.

7. Čekání 1. třídy, Typy vlaků, Na nádraží.

8. Nad mraky, Odbavení a parkování na letišti.

9. Příprava na cestu, Od příjezdu až po clo, Klima a počasí.

10. Cíl cesty Švýcarsko, Schwyzerdutsch, Jazykové a kulturní hranice.

11. Lyžarská dovolená v Rakousku, Vše o sněhu a ledu.

12. Malá cesta po Německu, Frankfurt nad Mohanem, Hlavní město Bavorska Mnichov.

13. Online-Bankovnictví, Bankovní účet, Euro.

14. Informace a média, Die Deutsche Welle, Počítač a TV.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (01.09.2013)

Znalosti odpovídající úrovni Němčina II - mírně pokročilí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha