PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů - P105004
Anglický název: Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šulcová Petra prof. Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět popisuje metody přípravy pigmentů a práškových materiálů srážením a reakcemi v tuhé fázi, problematiku práškových polykrystalických látek jako surovin při syntéze pigmentů. Uvádí přehled, rozdělení a oblasti použití anorganických pigmentů, výrobu základních a speciálních anorganických pigmentů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat způsoby výroby práškových materiálů a pigmentů;

navrhnout vhodné suroviny pro jejich výrobu;

získají přehled o současné výrobě anorganických pigmentů, jejich vlastnostech a použití pro aplikace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Literatura -

Z: Šulcová P.: Vlastnosti anorganických pigmentů a metody jejich hodnocení, Univerzita Pardubice 2008.

Z: Tilley R.: Colour and the optical properties of materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2000.

Z: Lhotka M., Šulcová P., Bělina P., Paidar M., Híveš J., Dohnalová Ž.: Úvod do anorganické technologie, VŠCHT Praha 2012.

Z: Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM Brno 2005.

Z: Kratochvíl B.: Chemie a fyzika pevných látek, VŠCHT Praha 1994.

Z: G. Buxbaum: Industrial Inorganic Pigments, Wiley-VCH, Weiheim 2005.

D: Oyarzún J.M.: Pigment processing, Vincentz Verlag, Hannover, 2000.

D: Schubert U., Hüsing N.: Synthesis of Inorganic Materials, 2005, Wiley-VCH, Weiheim.

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Studijní opory -

www.journals.elsevier.com

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Úvod do fyzikálně-chemických, strukturních a chemických vlastností práškových materiálů.

2. Metody přípravy práškových materiálů (difuze v práškových materiálech).

3. Metody srážení málo rozpustných solí.

4. Příprava reakcemi v tuhé fázi, význam reaktivity surovin.

5. Problematika práškových polykrystalických látek jako surovin při přípravě práškových materiálů.

6. Přehled anorganických pigmentů (rozdělení, vlastnosti, použití). Plniva.

7. Základní bílé pigmenty (TiO2, ZnO, ZnS, ZnSBaSO4).

8. Základní barevné pigmenty (rozdělení, výroba).

9. Základní černé pigmenty.

10. Rozdělení speciálních anorganických pigmentů (keramické, perleťové a lesklé, luminiscenční).

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.06.2018)
 
VŠCHT Praha