PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nauka o kovech - P106002
Anglický název: Metallic Materials Science
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP106002
Anotace -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)
Předmět podává detailní informace o struktuře, vlastnostech a použití kovových materiálů. Popsány jsou slitiny železa i slitiny neželezných kovů. Důraz je kladen na pochopení vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a použitím materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

Studenti budou umět:

Charakterizovat jednotlivé druhy kovových materiálů.

Charakterizovat vlastnosti kovových materiálů a jejich použití v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

Z: Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

Z: Vojtěch D.: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010.

D: Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu I., CERM, Brno, 2001.

D: Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu II., CERM, Brno, 1999.

D: Hosford W. F.: Physical Metallurgy, CRC Press, New York, 2010.

D: Colling D. A., Vasilos T.: Industrial Materials, Vol.1, Metals and Alloys, Prentice Hall, Columbus, 1995.

D: Reed-Hill R. E., Abbaschian R.: Physical Metallurgy Principles, 3rd. Edition, PWS Publishing Company, Boston, 1994.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (06.09.2018)

www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-a

Metody výuky -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (06.09.2018)

přednášky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (06.09.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)
  • Struktura kovů a slitin.
  • Deformační chování, základní mechanické vlastnosti.
  • Lomy, únava, creep.
  • Slitiny železa, vlastnosti železa, diagram Fe-Fe3C.
  • Oceli-struktura, vlastnosti, tepelné zpracování, vliv legujících prvků.
  • Významné druhy ocelí.
  • Litiny.
  • Neželezné kovy a jejich slitiny.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (06.09.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (06.09.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha