PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Fyzikální metalurgie - P106005
Anglický název: Physical Metallurgy
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Záměnnost : D106005
Je záměnnost pro: AP106005
Anotace -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)
Předmět podává výklad fyzikálně metalurgických principů a procesů. Popsány jsou fázové přeměny v kovech, degradační procesy kovových materiálů a rovněž principy tepelného zpracování. Předmět dále popisuje progresivní kovové materiály a pokročilé analytické metody studia materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

Studenti budou umět:

Popsat vliv fázových přeměn, tepelného zpracování a degradačních procesů kovů na jejich vlastnosti.

Charakterizovat pokročilé kovové materiály.

Popsat principy a využití pokročilých analytických metod materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

Z: Smallman R. E., Ngan A. H. W.: Modern Physical Metallurgy, Elsevier, Amsterdam, 2014.

Z: Hosford W. F.: Physical Metallurgy, CRC Press, New York, 2010.

D: Cahn R. W., Haasen P.: Physical Metallurgy, Elsevier, Amsterdam, 1996.

D: Sinha A. K.: Physical Metallurgy Handbook, McGraw-Hill, New York, 2003.

D: Reed-Hill R. E., Abbaschian R.: Physical Metallurgy Principles, PWS Publishing Company, Boston, 1994.

D: Meyers M. A., Chawla K. K.: Mechanical Behavior of Materials, Cambridge University Press, New York, 2009.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-a

Metody výuky -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

přednášky

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)
  • Teorie a druhy fázových přeměn v kovech.
  • Termodynamika fázových přeměn v kovech.
  • Fázové přeměny slitin železa, hliníku a dalších neželezných kovů.
  • Elastická a plastická deformace.
  • Lomové porušení, únava, creep, odpevňovací pochody.
  • Struktura, vlastnosti a použití pokročilých kovových materiálů.
  • Metody chemické analýzy materiálů
  • Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza (SEM, TEM, EDS, WDS)
  • Progresivní metody studia materiálů (AP FIM, STM, AFM, SIMS, ESCA, AES)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (25.06.2018)

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha