PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Krystalové inženýrství - P108004
Anglický název: Crystal Engineering
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Krupičková Pojarová Michaela Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy krystalového inženýrství a jeho možného využití. V úvodu se předmět zabývá nevazebnými interakcemi a shrnuje analytické metody používané v krystalovém inženýrství. Dále se věnuje reakcím v pevné fázi, metal-organic frameworks (MOF) a jejich využití při skladování plynů či léčiv, a využití nevazebních interakcí při přípravě nových materiálů (např. koordinačních polymerů, kokrystalů, solí) v průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Studenti budou umět:

  • analyzovat krystalové struktury z hlediska nevazebných interakcí
  • navrhovat možné interakce mezi dvěma sloučeninami
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Z. Tiekink, Edward R. T. and Vittal, Jagadese J. (2006): Frontiers in Crystal Engineering, Jonh Wiley & Sons Ltd., England;

Z. Braga, Dario and Grepioni, Fabrizia (2007): Making Crystals by Design, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., KGaA;

Z. Desiraju, Gautam R., Vital, Jagadese J., Ramanan Arunachalam (2011): Crystal Engineering: A textbook, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

1. Úvod do krystalového inženýrství.

2. Nevazebné interakce.

3. CSD a programy pro analýzu nevazebných interakcí.

4. Predikce krystalových struktur.

5. Analytické metody v krystalovém inženýrství.

6. Reakce v pevné fázi.

7. Famaceutické kokrystaly a polymorfy.

8. Využití krystalového inženýrtsví.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Ústní zkouška a přednáška (20min) na vybrané téma.

 
VŠCHT Praha