PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzikální organická chemie - P110001
Anglický název: Physical Organic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Krupička Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110001
Anotace -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (03.07.2018)
Cílem předmětu je prohloubení fyzikálně-chemického pohledu na strukturu organických látek a mechanismy organických reakcí. Je kladen důraz na porozumění termodynamice rovnováhážných reakcí, s ohledem na intermolekulární interakce, solvataci a supramolekulární chemii. Je prezentována kinetika složitjších reakčních systémů, zejména katalytických cyklů. Elektronová struktura molekul je probírána s přihlédnutím k fotochemické reaktivitě a vlasnotem materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (03.07.2018)

Studenti budou chápat:

 • fyzikálně-chemické principy molekulových interakcí
 • mechanismy organických reakcí, probíhající iontově a radikálově
 • návrh katalytického cyklu a důkazy reakčních mechanismů
 • elektronovou strukturu organických látek a její vliv na reaktivitu a vlastnosti materiálů
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Z: Böhm S. : Fyzikální organická chemie, CD verze učebního textu

D: Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty : Modern Physical Organic Chemistry, 2004. ISBN 1891389319.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (03.07.2018)

Molekulová struktura a termodynamika, zejména pak:

 • Rozpouštědla, interakce v roztoku, nekovalentní interakce
 • Molekulární rozpoznávání a supramolekulární chemie
 • Stereochemie

Reaktivita, kinetika a reakční mechanismy, zejména pak:

 • Katalýza
 • Přechodné kovy, reaktivita, katalytické využtí
 • Organické polymery a materiálová chemie

Elektronová struktura, zejména pak:

 • Fotochemie
 • Organické materiály pro elektroniku

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Organická chemie I + II

Fyzikální chemie I + II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Krupička Martin Ing. Ph.D. (03.07.2018)

Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha