PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioorganická chemie - P110009
Anglický název: Bioorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Hocek Michal prof. Ing. DSc.
Ménová Petra Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110009
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Kurs Bioorganické chemie pokrývá mezioborovou oblast na pomezí organické chemie a biochemie a biologie. Kombinuje a porovnává molekulární principy struktury a funkce biomolekul, molekulární principy biologických a biochemických procesů, chemické syntézy a biosyntézy biomolekul a biomakromolekul a biokonjugace, využití biokatalýzy v organické chemii, a oblast chemické biologie (využití chemických prostředků a přístupů ke studiu biologických procesů).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hocek Michal prof. Ing. DSc. (28.06.2018)

Studenti budou umět:

pokročilá znalost struktury a funkce biomolekul

molekulární principy a reakční mechanismy biologických a biochemických procesů

pokročilé chemické syntézy biomolekul a biokonjugátů

principy chemické biologie

využití biokatalýzy v chemii

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Z: Van Vranken D., Weiss G. A.: Introduction to Bioorganic Chemistry and Chemical Biology, Taylor & Francis Group, 2012. 9780815342144

Studijní opory -
Poslední úprava: Hocek Michal prof. Ing. DSc. (28.06.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího (kopie všech presentací na CD)

Sylabus -
Poslední úprava: Hocek Michal prof. Ing. DSc. (28.06.2018)

1.Úvod: principy molekulových interakcí v chemii a biologii

2.Struktura a funkce nukleových kyselin: typy primárních a sekundárních struktur DNA, RNA, genetická informace, epigenetika, další funkce RNA, komplexy s nukleových kyselin s biomolekulami, poškození a opravy DNA.

3.Biosyntéza a metabolismus nukleových kyselin a jejich složek: replikace DNA, transkripce, RNA interference, CRISPR-CAS; biosyntéza a katabolismus nukleosidů a nukleotidů.

4.Chemické a enzymatické syntézy nukleosidů, nukleotidů a oligonukleotidů; biokatalytické syntézy a konstrukce nukleových kyselin (primer extension, PCR).

5.Struktura a funkce proteinů: struktury proteinů, izolace a analýza proteinů, struktura a funkce peptidů.

6.Biosyntéza a metabolismus aminokyselin a proteinů, proteinové inženýrství, regulace genové exprese.

7.Chemické a biotechnologické syntézy peptidů a proteinů: chemické syntézy peptidů na pevné fázi, rekombinantní metoda, nativní peptidové ligace, bioconjugace, kombinatorické přístupy.

8.Enzymy a mechanismy enzymatických reakcí: mechanismy a regulace enzymatických reakcí, katalytické principy.

9.Biokatalýza v organické syntéze: využití enzymů, katalytických protilátek a celých mikroorganismů a buněčných kultur v organické syntéze a biotechnologii.

10.Sacharidy: struktura a funkce monosacharidů, oligosacharidů a glykosidů, jejich metabolismus a základní principy chemických syntéz.

11.Membrány a regulační procesy: struktura a funkce biomembrán, transport iontů a molekul, regulační procesy, receptory a signální dráhy.

12.Biosyntéza a metabolismus vybraných dalších tříd přírodních látek: lipidů, terpenoidů, alkaloidů, polyketidů atd.

13.Chemická biologie: využití chemických prostředků pro studium a ovlivňování biologických procesů, konstrukce umělých bioanalogických systémů, principy in vitro evoluce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hocek Michal prof. Ing. DSc. (28.06.2018)

Úspěšné absolvování písemné zkoušky s výsledkem nejméně 50 %.

 
VŠCHT Praha