PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Přechodné kovy v organické syntéze - P110013
Anglický název: Transition Metals in Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110013
Anotace -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (19.08.2018)
Náplní předmětu je popis základních principů chemie přechodných kovů, včetně praktických aplikací v průmyslové i organické syntéze. Předmět je možné absolvovat v českém nebo v anglickém jazyce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (24.06.2018)

Studenti budou umět:

Principy, které ovlivňují průběh reakcí katalyzovaných přechodnými kovy.

Mechanismy nejvýznamnějších reakcí, které jsou katalyzované přechodnými kovy.

Aplikovat získané znalosti pro návrh syntézy libovolné sloučeniny s využitím organických sloučenin přechodných kovů.

Literatura -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (20.08.2018)

Z: Robert H. Crabtree: The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 2014, John Wiley & Sons, Inc., DOI:10.1002/9781118788301

D: Christoph Elschenbroich: Organometallics, 2016, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-3-527-80516-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

nejsou

Metody výuky -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

přednášky s příklady na procvičení

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (02.01.2021)

Předmět je věnován následujícím tématům:

  • Uvedení do problematiky organokovové chemie: formální oxidační stav, 18-ti elektronové pravidlo, typy vazeb v organokovových sloučeninách.

  • Základní typy ligandů: halogenidy, kyslíkaté donory, dusíkaté donory, fosfany, hydridy, s-alkylové, alkenylové, arylové, acylové a NHC ligandy.

  • Reakce koordinovaných alkenů a arenů s nukleofily.

  • Využití alkenů a alkynů v reakcích katalyzovaných přechodnými kovy: hydrogenace, hydrosilylace, hydroborace, hydrometalace, hydrokarbonylace, přechodnými kovy katalyzované polymerizace

  • Základní typy a principy cross-coupling reakcí, využití aktivovaných C-O, C-N a C-S vazeb v cross-coupling reakcích, vliv aditiv na průběh cross-coupling reakcí, Buchwaldova-Hartwigova reakce.

  • Aktivace C-H a C-C vazeb: mechanismy C-H a C-C aktivací, příklady využití v cílené syntéze organických sloučenin.

  • Multikomponentní reakce katalyzované přechodnými kovy: Úvod do problematiky multikomponentních reakcí, příklady využití v organické syntéze.

  • Fischerovy a Schrokovy karbenové komplexy: vlastnosti a využití v organické syntéze (metathesní reakce).

  • Přechodnými kovy katalyzovaná substituce allylových substrátů, mechanismus a praktické aplikace, asymetrická allylová substituce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D. (24.06.2018)

Absolvování dvou průběžných testů na 70%, složení ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha