PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Návrh a vývoj léčiv - P110025
Anglický název: Drug design and discovery
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Brancale Andrea prof. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (06.07.2022)
The course will cover the main aspects of Drug Design and Discovery, with a more particular emphasis on the medicinal chemistry methods and techniques used in this field. Some of the biological aspects, essential to the overall understanding of the topic, will also be covered.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (06.07.2022)

Students will be able to:

understand approaches to suggest suitable target

understand principles of basic computational approaches for drug design

understand approaches to develop leading structure

know modern approaches for drug discovery.

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (06.07.2022)

R:K. Stromgaard, P. Krogsgaard-Larsen, U. Madsen (Eds.): Textbook of Drug Design and Discovery, CRC Press, 5th Edition 2016; ISBN 9781032339948

R:R. B. Silverman, M. W. Holladay: The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Academic Press 2014; ISBN 978-0-12-382030-3

A: C. Rostron: Drug Design and Development, Oxford 2020; ISBN: 9780198749318

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

http://en.wikipedia.org/wiki/Organocatalysis

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (06.07.2022)

1. The Drug Design and Discovery process

2. Selecting the right target

3. How drugs work

4. Computer-aided drug design I: Structure-Based Drug Design

5. Computer-aided drug design I: Ligand-Based Drug Design

6. Natural compounds in Drug Discovery

7. Fragment-Based Drug Design

8. Hit discovery and lead optimisation I: Structure-Activity Relationships

9. Hit discovery and lead optimisation II: Hit-to-Lead

10. Hit discovery and lead optimisation III: Lead Optimisation

11. Prodrugs

12. Recent advances in Drug Design and Medicinal Chemistry

13. Drugs and their therapeutic landscape

14. Decision making in Drug Discovery

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

Úspěšné absolvování zkouškové písemky.

 
VŠCHT Praha