PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
VOLNÉ - P110027
Anglický název: VOLNÉ
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (09.05.2022)
hoho
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (09.05.2022)

Studenti budou umět:

charakteristiku biomateriálů a jejich klasifikace, nanobiomateriály, přípravu biomaterálů, degradaci biomateriálů a jejich vlastností, kovové, keramické, polymerní a kompozitní biomateriály, biomateriály pro tkáňové inženýrství, nanočástice ve farmacii-cílený transport léčiv, nanočástice z přírodních biopolymerů, nanočástice citlivé na změny teploty a pH, kvantové tečky, superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii

Literatura -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (09.05.2022)

D S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.

D M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2017.

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

http://en.wikipedia.org/wiki/Organocatalysis

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (09.05.2022)

1. Introduction.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (09.05.2022)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha