PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzikálně chemické čištění odpadních vod - P217008
Anglický název: Physico-chemical Wastewater Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP217008
Anotace -
Předmět si mohou zapsat jen studenti DSP, kteří neabsolvovali v magisterském studiu předmět M217016 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti fyzikálně-chemických metod čištění odpadních vod. Studenti jsou podrobně seznámeni s principy a návrhovými a provozními parametry nejmodernějších technologií. Technologie jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů, je posuzována jejich technická a ekonomická náročnost. Nechybí konkrétní příklady aplikací jednotlivých metod čištění. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Poslední úprava: Bindzar Jan (18.10.2018)
Výstupy studia předmětu -

Po absolvování předmětu studenti budou ovládat principy moderních fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod. Budou schopni pracovat s technologickými parametry čistírenských procesů založených na těchto metodách a navrhovat optimální postupy pro fyzikálně chemické čištění odpadních vod.

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Literatura -

Z:Sincero A.P., Sincero G.A.: Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, IWA Publishing, 2002, 9781843390282

Z:Hendricks D.: Water Treatment Unit Processes Physical and Chemical, CRC Press, 2006, 9780824706951

D:Teh Fu Yen: Chemical Processes for Environmental Engineering, Imperial College Press, 2007, 9781860947599

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley, 9783527306732

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/bindzarj/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Sylabus -

Předmět je zaměřen na nejmodernější a pokročilé fyzikálně chemické technologie. Diskutovaná témata zahrnují: pokročilé (moderní) oxidační a redukční procesy,elektrochemické metody (elektrokoagulace, anodická oxidace, katodická redukce), iontová výměna, membránové separační procesy (elektrodialýza, dialýza, tlakové membránové procesy), adsorpce, termické procesy (mokrá oxidace, oxidace v nadkritickém stavu, spalování).

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace literární rešerše k vybrané technologii fyzikálně chemického čištění odpadních vod, spojená s ústní zkouškou.

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.07.2018)
 
VŠCHT Praha