PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biotechnologie ve farmacii - P319009
Anglický název: Biotechnology in pharmacy
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (11.05.2022)
Pokročilé biotechnologické procesy pro průmyslovou produkci farmaceutických preparátů, respektive jejich prekurzorů. Biochemická a inženýrská podstata těchto procesů, jejich regulace a řízení. Přehled biotechnologií vzužívaných pro získávání důležitých farmak.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (11.05.2022)

Studenti budou znát pokročilé biotechnologické procesy používané v průmyslové výrobě různých typů farmak; budou rozumět podstatě biosyntézy a jejímu řízení u různých typů producentů; budou schopni sestavit teoretický návrh technologického procesu pro výrobu určité látky; získají ucelený přehled o produkci farmaceutických preparátů pomocí biotechnologických procesů.

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (11.05.2022)

Z: Murray Moo-Young (Ed.) Comprehensive Biotechnology 3rd edition, Pergamon 2019.

D: D. J. A. Crommelin et.al. Pharmaceutical Biotechnology 4th edition, Springer 2013.

D: B. H. Lee. Advanced Fermentation and Cell Technology, Wiley Blackwell 2022.

Studijní opory -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (11.05.2022)

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vscht.cz/doi/book/10.1002/14356007

Sylabus -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (11.05.2022)

1. Úvod – podíl biotechnologických procesů ve farmaceutickém průmyslu

2. Příprava biologických činitelů pro biotechnologie – mikroorganismy, tkáňové kultury, vyšší eukaryota

3. Modifikace a regulace metabolismu pro dosažení vysoké nadprodukce léčiv

4. Charakteristika jednotkových operací down-strem a up-stream procesů v biotechnologii

5. Biotechnologická produkce polyketidů

6. Biotechnologická produkce dalších antibiotik

7. Biotechnologická produkce kancerostatik

8. Biotechnologická produkce farmaceuticky významných alkaloidů a dalších toxinů

9. Biotechnologická produkce vitamínů

10. Biotechnologická produkce polysacharidů

11. Terapeutické enzymy

12. Průmyslové biotransformace pro produkci prekurzorů a produktů ve farmacii

13. Vakcíny

14. Další biofarmaceutika

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (11.05.2022)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha