PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Imunochemie - P320006
Anglický název: Imunochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fukal Ladislav prof. Ing. CSc.
Holubová Barbora doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320006
Anotace -
Předmět je zaměřen na aspekty interakce protilátka antigen především z pohledu in vitro, s výstupem do charakterizace široké palety imunoanalytických metod. Po pochopení funkcí imunitního systému a charakteristik struktury a vlastností antigenů a protilátek včetně jejich interakce bude navázáno způsoby cílené přípravy protilátek pro analytiku a charakteristikami imunochemických technik. Studenti se v další části kurzu individuálně zaměří na zpracování vybrané imunochemické techniky, principy a využití. Výběr témat bude buď v souladu s tématem disertační práce, nebo s ohledem na aktuální stav výzkumu v této oblasti. Své poznatky představí v rámci kurzu formou presentace.
Poslední úprava: Fukal Ladislav (05.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Funkce imunitního systému, především s ohledem na možnosti ovlivnění produkce protilátek. Parametry interakce antigen-protilátka, detaily principů jednotlivých imunometod.

Poslední úprava: Fukal Ladislav (09.07.2018)
Literatura -

Fukal L., Holubová B.: Imunochemie a imunoanalýza. Praha 2007, ISBN 978-80-239-8903-8 (z)

Daussant J., Desvaux F.X., Introduction to Immunochemical Techniques for Medical Diagnosis, Food Quality Control and Environmental Testing, Praha, 2007, ISBN 978-80-7080-641-8 (z)

Wild D.: The Immunoassay Handbook – Theory and applications of ligand binding, ELISA and related techniques. Elsevier Ltd. 2013, Oxford, UK. ISBN: 978-0-08-097037-0 (d)

Murphy K.: Janewayś ImmunoBiology. GarlandScience New York 2011, ISBN 978-0-8153-4243-4 (d)

Poslední úprava: Holubová Barbora (27.06.2024)
Sylabus -

Přednášky budou postupně zaměřeny na základní funkce jednotlivých složek imunitního systému; adaptivní část imunitního systému (interakce buněčných složek za přítomnosti cizorodého antigenu vedoucí k jeho finální likvidaci); charakteristiky týkající se struktury a vlastností antigenů a protilátek; možnosti přípravy protilátek; parametry interakce antigen-protilátka in-vitro; hapteny a imunoanalýza; chemické modifikace molekul antigenů a protilátek pro potřeby imunoanalýzy; detaily postupů základních imunochemických metod (precipitační-neprecipitační, bez značky-se značkou); enzymová imunoanalýza a rozdíly v jednotlivých variacích jejího uspořádání; neprecipitační imunoanalýza s jinými typy značek (než enzym); možnosti amplifikace signálu na jednotku interakce protilátka-antigen; principy multidetekčních protilátkových čipů, imunosenzorů včetně mikrofluidních uspořádání a povrchové plazmové rezonance; imunoblot, imunohistochemcké aplikace (včetně fluorescenční multiplexové), fluorescenční průtoková cytometrie. Imuno-afinitní chromatografie, uživatelsky přívětivé formáty imunochemických testů.

Součástí předmětu bude vypracování a obhájení individuálních odborných projektů studentů.

Poslední úprava: Fukal Ladislav (05.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhájení projektu.

Složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Fukal Ladislav (09.07.2018)
 
VŠCHT Praha