PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Virologie - P320012
Anglický název: Virology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320012
Anotace -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (13.09.2018)
Viry jsou subcelulární patogeny s dlouhou historií interakce s vyššími organismy jako hostiteli. Předmět si klade za cíl seznámit doktorandy se základy virologie. Budou probrány jednotlivé kroky životního cyklu virů, transkripční strategie i interakce s aparátem hostitele. V závěrečné části budou diskutovány významní zástupci virů z hlediska lidské patogenese.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (13.09.2018)

Student získá základní znalosti o taxonomii virů, jejich struktuře a interakci s hostitelskou buňkou.

Literatura -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (13.09.2023)

Vědecké práce a online knihy z portfolia Nature Research, AAAS a dalších.

Jane Flint, Vincent R. Racaniello, Glenn F. Rall, Theodora Hatziioannou, Anna Marie Skalka: Principles of Virology, Multi-Volume, 5th Edition, Wiley, 978-1-683-67358-3

Metody výuky -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (13.09.2018)

Přednášky, odborná rozprava, samostudium.

Sylabus -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (13.09.2018)

Definice základních pojmů, původ virů

Klasifikace virů

Struktura virové částice, morfogenese

Interakce s hostitelskou buňkou - infekce

Interakce s hostitelskou buňkou - replikace genomu DNA a RNA virů I

Interakce s hostitelskou buňkou - replikace genomu DNA a RNA virů II

Interakce s hostitelskou buňkou - exprese genů, skládání částic

Interakce s organismem - imunitní odpověď, latence, infekce

Přehled lidských virových patogenů I

Přehled lidských virových patogenů II

Vakcíny a antivirotika, priony

Metody studia virů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (13.09.2018)

Aktivní účast studenta na přednáškách.

Skóre v závěrečném testu nad 50%.

 
VŠCHT Praha