PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Polysacharidy, jejich vlastnosti a využití - P320015
Anglický název: Polysaccharides, Properties and Applications
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)
Přednášky formou konzultací budou změřeny: Výskyt a význam polysacharidů v přírodě. Modifikace polysacharidů. Využití polysacharidů při tvorbě struktury potravin. Využití polysacharidů a jejich derivátů ve farmacii Studie polysacharidů mající význam v doktorské práci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Rozšířené znalosti o polysacharidech s cílem na doktorskou práci.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Food Polysaccharidws and Their Aoplications, eduted by Alistair M. Stephen, GlynO. Phillips, peter A. Williams, Taylorand Francis Group, ISBN 10:0-8247-5922-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Vědecké databáze, např. SciFinder, časopisy např.: : Carbohydrate Polymers, Carbohydrate Research, Cellulose.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Přednášky formou konzultací budou změřeny:

Výskyt a význam polysacharidů v přírodě.

Modifikace polysacharidů.

Využití polysacharidů při tvorbě struktury potravin.

Využití polysacharidů a jejich derivátů ve farmacii

Studie polysacharidů mající význam v doktorské práci.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Ukončené studium na úrovni magisterského studia.

 
VŠCHT Praha